WeBid
21 AUKTIONEN | 255 REGISTRIERTE BENUTZER | 48 BENUTZER ONLINE | Aug 20, 2017 20:54:17

Kategorie: All > >

Wypo_yczalnia samochodów dostawczych Warszawa

(62) 9854-2695

Auktions-ID: 380

  Artikel wurde 54 mal angesehen
Beschreibung    
Auktionstyp: Standardauktion
Standort des Verkäufers: Germany
Endet in: Geschlossen
Anzahl Gebote: 0
Aktuelles Gebot: CHF 39,00
Versandkosten: CHF 8,00
Diese Auktion ist geschlossen
 
Informationen zum Verkäufer
  OmarBurtsag (0)
 
 • Anzahl Bewertungen 0 Mal
 • Positive Bewertungen:
 • Mitglied seit 20/05/2017
 •   Laufende Auktionen


  Beschreibung
  mazda wroc_awWynajem skup samochodów Wroc_aw dostawczych w Warszawie ale us_uga idealnie skrojona na ilo__ potrzeb wspó_czesnego Kontrahenta! Stolica jest stron_, w której idzie relatywnie sporo wypo_yczalni aut, natomiast ich m__czyznami s_ nie tylko przybywaj_cy t_dy w handlach biznesmeni, jednak dodatkowo zwykli obywatele Warszawie, jacy wymagaj_ samochodu istotnie rzadko, i_ nie finansuje im si_ umie_ go na cecha - ot tak w razie sprawy go wynajmuj_. Jeste_my skupieni na dzisiejszym, aby da_ Pa_stwu ca_kowite szcz__cie - niezale_nie od aktualnego, lub potrzebuj_ Pa_stwo uradzi_ si_ na wynajem krótkoterminowy, _rednioterminowy albo i d_ugoterminowy, w_asna oferta zawsze rozstrzyga efektywna a b_dzie fachowym wsparciem niezale_nie z robionej poprzez Pa_stwa dzia_alno_ci. Jednostka prowadzi tak_e mo_liwo__ przedsprzeda_y telefonicznej, i swej w lokalnej wypo_yczalni pojazdów w Stolicy która pos_uguje okoliczne stronie w blasku pi__dziesi_t km. To profesjonalista w przestrzeni wynajmu samochodów, zapewni_y si_ tym setki osób, nie czekaj, dobierz do towarzystwa ju_ teraz aktualnego. Krótkoterminowy najem aut wysy_any jest niezmiernie dla dziewczyn, które przychodz_ do kraju z ró_nych zak_tków _wiata (w kierunkach firmowych lub w_asnych) na Lotnisko im. Fryderyka Chopina Warszawa - Ok_cie, lotnisko Warszawa - Modlin czy te_ na Dworzec Kluczowy w Stolicy i pragn_ samochodu do u_ytku na etap pobytu w rogu tudzie_ kierowcom, którzy zamierzaj_ si_ na wynajem auta zast_pczego na porz_dek naprawy ich naszego samochodu. W naszej ofercie znajduj_ si_ wy__cznie sprawdzone, sprawne i pojemne pojazdy. Umiemy, jak wa_ne jest wyposa_enie samochodu. Z tego wzgl_du ka_dy z naszych pojazdów posiada klimatyzacj_, na pragnienie wyposa_amy auto w: odbiornik radiofoniczny CB, nawigacj_ GPS natomiast wózek transportowy. Z uwagi na Kraje wygod_, jeste_my w stanie podstawi_ pojazd we wskazane miejsce. Mniemamy, _e tak elastyczne zasady wspó_pracy w po__czeniu spo_ród nowoczesn_ flot_ znajd_ obok Pa_stwa uznanie. Nasza dzia_alno__ gospodarcza skoncentrowana jest wokó_ wynajmowania samochodów dostawczych. Przez lata dzia_alno_ci niezb_dne do_wiadczenie i doskonale wiemy nabyli_my, czego potrzebuj_ nasi klienci. Niezale_nie od tego, czy s_ Kraina zainteresowani wynajmem samochodu na dob_ czy kilka tygodni, s_u_ymy pomoc_. W naszej ofercie znajduj_ si_ pojazdy dostawcze, busy, kontenery o _adowno_ci a_ do 3, 5 tony. Ka_de samochody dostawcze wypo_yczamy w atrakcyjnych cenach.

  Zusätzliche Information
  Land: Germany (4251)
  Versandkonditionen: Käufer trägt die Versandkosten, Kein internationaler Versand
  Versandkonditionen:  1

  Zahlungsmöglichkeiten: PayPal
  Startgebot: CHF 39,00

  Auktion gestartet: 19 Jul, 2017 - 11:43
  Auktion endet: 18 Aug, 2017 - 11:43
  Auktions-ID: 380

  Kategorie: All > >